Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Cała nasza społeczność szkolna włączyła się do udziału w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF. Tegorocznym hasłem przewodnim jest dzieciństwo – „dla każdego dziecka, dzieciństwo”.

Świętowanie rozpoczęliśmy już od 18 listopada, gdzie w klasach lekcyjnych, korytarzach szkolnych i w holu szkoły, pojawiły się piękne, kolorowe gazetki tematyczne dotyczące praw dziecka. W tym dniu odbyły się również warsztaty Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG z Krakowa dla klasy 4a – Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym? i dla klas V- Być tolerancyjnym- czy to jest trudne?. Wychowawcy klas i pedagodzy szkolni prowadzili lekcje wychowawcze i warsztaty dla uczniów oparte na scenariuszach zajęć o prawach dziecka UNICEF.


Od tego dnia, przy współpracy z samorządem szkolnym, uruchomiona została Skrzynka Serdeczności, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Każda chętna osoba mogła do niej wrzucić listy do kolegów, koleżanek, nauczycieli zawierające słowa sympatii i uznania dla przestrzegania praw dziecka. Każdy list wrzucony do Skrzynki Serdeczności został doręczony jej adresatowi.
20 listopada 2019r., a więc w dniu 30. rocznicy uchwaleni Konwencji o prawach dziecka,  nie zapomnieliśmy o kolorze niebieskim, który symbolizuje solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Dlatego wszyscy uczniowie i nauczyciele byli ubrani na niebiesko. Uczniowie wysłuchali prelekcji przez radiolę „Nie ma dzieci- są ludzie”, przygotowanej w oparciu o ulotkę dla dzieci UNICEF-Konwencja o prawach dziecka. Każda klasa I-V wykonywała plakaty „Prawa Dziecka oczami dziecka”, które zostały wywieszone  w korytarzach szkolnych w formie wystawy.
Odbył się również szkolny konkurs wiedzy. W turnieju brały udział trzy osobowe zespoły uczniów z klas VI-VIII Zadaniem ich było udzielenie odpowiedzi na 13 pytań z zakresu znajomości Konwencji Praw Dziecka. W wyniku prac komisji konkursowej pierwsze miejsce zajęła klasa 8b, którą reprezentowali: Patrycja Drążek, Michał Korytko i Stanisław Litwicki; drugie miejsce klasa 7a, którą reprezentowali: Anna Filip, Zuzanna Rybka i Oliwia Stachura i trzecie miejsce klasa 6a, którą reprezentowali: Antonina Ciupak, Emilia Gorzelnik i Karol Piekarz.
O godzinie 12.00 reprezentanci klas 0-V, brali udział w symbolicznej akcji-Balony w górę. Wspólnie z dyrekcją Panią Zofią Międlar- Mruk wypuścili w górę nadmuchane, niebieskie balony.
Rodzice naszych uczniów, w czasie wywiadówek szkolnych, wysłuchali prelekcji „Kiedy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat”
21 listopada, pod czujnym okiem wychowawców świetlicy Pani Joanny Kręcidło, Marii Litwin i Elżbiety Rabiejewskiej, odbyły się w świetlicach szkolnych obchody Dnia Życzliwości.W tym dniu wszystkie dzieci zapoznały się z ideą obchodów Dnia Życzliwości, byli wobec siebie mili, uprzejmi i życzliwi, przypomnieli sobie zasady kulturalnego zachowania i współpracy. Wychowankowie świetlicy wybierali Króla i Królową życzliwości, dobierali skojarzenia do słowa-życzliwość, wykonywali piękne prace plastyczne na drewienkach z optymistycznymi hasłami, odgrywali scenki „dramy”- Bądź życzliwy w każdej sytuacji. Ten piękny dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem.
Uczniowie klas starszych VI-VIII uczcili ten dzień audycją przez radiolę na temat życzliwości i hasłem Zatrzymaj się kolego, napisz coś miłego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i ogromne zaangażowanie w obchody tego święta.


Beata Byczyńska- Gruca
Halina Krzysztofińska
Marzena Stańko