Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Przyznanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie podczas Wojewódzkiej Konferencji „Edukacja Dla Zdrowia” z udziałem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 23 kwietnia 2018 podczas Wojewódzkiej Konferencji w Rzeszowie nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” z rąk Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Marioli Kiełboń Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu i Pani Jadwigi Boho Rejonowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie. Honorowym Gościem Konferencji była Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Kapituła Sz PZ przyznając szkole Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” uznała, że nasza szkoła promuje zdrowie, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Przyznany szkole Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modułem Szkoły Promującej Zdrowie oraz stanowi wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej pracy zespołu nauczycieli przy wsparciu Pani Dyrektor Zofii Międlar – Mruk oraz Pani Wicedyrektor Barbary Stempniowskiej, a także rodziców i uczniów, którzy chętnie podejmowali się działań na rzecz promocji zdrowia.