SP Tyczyn wśród najlepszych w Polsce

Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały.
                                                  JAN PAWEŁ II

          Podstawowym celem i zadaniem współczesnej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka. Kształcenie ogólne powinno więc nie tylko dostarczać niezbędnej wiedzy do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w życiu społecznym, ale również kształtować wartości konieczne do funkcjonowania wolnego, demokratycznego społeczeństwa, rozwijać poczucie tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej czy budować więzi społeczne i postawy patriotyczne. W dobie powszechnej uniwersalizacji i kosmopolityzacji świata niezwykle ważna i trudna zarazem wydaje się być edukacja patriotyczna.

         Mając na względzie wyzwania współczesnej edukacji, Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie od wielu lat w procesie dydaktycznym i wychowawczym szczególną rolę przywiązuje do wychowania patriotycznego. W minionym roku, Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 650-lecia Tyczyna, szkoła zorganizowała wiele uroczystości, imprez, konkursów i przeglądów o tematyce patriotycznej. Były wśród nich m.in.: Inauguracja Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100 życzeń na 100-lecie „I’m proud to be Polish”, A jak ciebie kto zapyta…, Znasz li ten kraj, Drogi do Niepodległej, Nasz śpiewnik polskości, Tyczyn w latach walki o niepodległość, Szkolny Przegląd Tańców Narodowych czy Bal Niepodległości. Szkoła systematycznie włączała się również w europejskie i ogólnopolskie konkursy, programy i projekty: Szkoła dla Niepodległej, Do Hymnu, My Polacy Niepodlegli, Rekord dla Niepodległej. Była zarejestrowana na wielu mapach programów niepodległościowych. Uczniowie z sukcesami brali udział w: ogólnopolskim konkursie O Naszą Niepodległą…, VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” oraz w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”. Doskonale układała się także współpraca szkoły z rzeszowskimi oddziałami: IPN, Muzeum Okręgowego, NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Strzeleckim „Strzelec”. Wspólne działania z tymi instytucjami i organizacjami skutecznie aktywizowały uczniów do realizacji wielu programów i udziału w różnych akcjach m.in.: Żywe Muzeum, spotkania ze świadkami historii, prelekcje i wystawy – Ojcowie Niepodległości, Młodzi dla Niepodległej, Historia w banknotach zapisana, My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy, wydanie Śpiewnika pieśni patriotycznych, posadzenie Dębu Niepodległości, zakopanie Kapsuły Czasu czy wycieczki patriotyczne (Markowa, Rzeszów, Kraków itd.).

          Zwieńczeniem działań szkoły było przystąpienie w czerwcu 2018 r do Programu Szkoła Niepodległej, nad którym patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej w ramach Roku dla Niepodległej. Program stanowił część ogólnopolskiego programu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) Niepodległa 1918-2018. Jego głównymi celami było kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych lat 1914-1922 w kraju i poza jego granicami oraz popularyzacja innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce.
Do programu zakwalifikowano ponad 400. szkół z całej Polski. Każda uczestnicząca w programie szkoła miała za zadanie wybrać, zgłosić i zrealizować w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. siedem zadań z pięciu kategorii tematycznych zaproponowanych przez organizatorów konkursu. Wśród wskazanych obszarów były: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI, Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości, Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich, Szlak Dróg Do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności oraz Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

          Wszystkie zgłoszone i zrealizowane przez uczestników programu zadania musiały zostać dokładnie opisane oraz udokumentowane za pomocą prezentacji, zdjęć lub filmów. Podlegały również ocenie jury i po weryfikacji były publikowane na platformie projektu. Spośród zgłoszonych z całej Polski ponad 400. szkół zaledwie niewielkiej części udało się spełnić wysokie wymagania konkursowe. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie.

          Uroczyste podsumowanie Programu Szkoła Niepodległej odbyło się 8 lutego 2019 r. w Warszawie. W tym ważnym dniu szkołę reprezentowała dyrektor Zofia Międlar-Mruk. Galę rozpoczęła Konferencja naukowa Drogi do Niepodległej z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, przedstawicieli parlamentu oraz zaproszonych gości. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w otwarciu wystawy Niepodległa. Po nim nastąpiło podsumowanie konkursu Szkoła Niepodległej, rozdanie nagród, certyfikatów i dyplomów dla jego laureatów. Tuż po odebraniu z rąk organizatorów konkursu miana Szkoły Niepodległej dyrektor Zofia Międlar-Mruk nie kryła swej radości i wzruszenia: Jestem bardzo dumna i wzruszona, że mogłam reprezentować naszą szkołę i Tyczyn na tak wspaniałej gali i w obecności premiera RP, marszałków Sejmu i Senatu odebrać certyfikat „Szkoły Niepodległej”. Cieszę się, że codzienny trud podejmowany przez moich nauczycieli przynosi nie tylko wymierne korzyści w procesie edukacyjnym i wychowawczym naszych uczniów, ale również owocuje tak ważnym wyróżnieniem na arenie ogólnopolskiej. To dla nas ogromny sukces i zaszczyt!

          Zdobycie certyfikatu Szkoła Niepodległej to kolejny wielki sukces Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tyczynie. Jesteśmy pewni, że nie ostatni…

Adam Janiec