Współpraca z komisariatem policji w Tyczynie

W ramach współpracy z Komisariatem Policji w Tyczynie, w dniu 13 listopada 2019 r. uczniowie klasy 4a mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez starszego aspiranta Tomasza Pelca.

Podczas spotkania funkcjonariusz policji przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poinformował również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu. Skupił się także na zagadnieniu przemocy i agresji wobec rówieśników. Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącemu pytania.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

We wrześniu, jak co roku nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach również prowadzonych przez starszego aspiranta Tomasza Pelca. Funkcjonariusz poruszył wiele zagadnień dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w drodze do szkoły, jak i na jej terenie. Przypomniał zasady bezpiecznego zachowania się na drodze-w jakich miejscach przechodzimy na drugą stronę ulicy, jak korzystamy z pobocza, co oznaczają poszczególne kolory sygnalizacji świetlnej. Ponadto uczniowie dowiedzieli się także o sposobach zachowania się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia- jak wypadek drogowy, kradzież. Na koniec przypomniał uczniom wszystkie ważne bezpłatne numery telefonów oraz zasady stosownego i uzasadnionego korzystania z nich. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali słów policjanta, a potem zadawali pytania dotyczące jego odpowiedzialnej pracy.

Uczniowie klasy 1 c, ubrani w odblaskowe kamizelki, wraz z wychowawczynią Panią Anną Pondo i policjantem, mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych na przejściach drogowych.

Dla klas 0-III został zorganizowany, przeprowadzony i rozstrzygnięty rodzinny konkurs plastyczny pt. „MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY”

Beata Byczyńska-Gruca