Konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice

Zachęcamy uczniów z wszystkich klas do udziału w konkursie https://www.naszaflaga.pl
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.
Prace plastyczne przesyłają rodzice/opiekunowie prawni ucznia/dziecka.

Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 5 maja 2024 r. , wypełniając formularz na stronie internetowej: naszaflaga.pl.
Szczegóły konkursu wraz z tematami prac konkursowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.naszaflaga.pl/

Dziękujemy Wszystkim za życzliwość i zaangażowanie się.

Halina Krzysztofińska