Wrzesień 2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w ramach dodatkowych zajęć z techniki oraz informatyki założony został „KLUB IT” – w czasie spotkań uczniowie wykorzystują narzędzia z projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz starają się znaleźć jego nowe (nowatorskie) zastosowania.

26 września 2022 r. szkoła gościła edukatorów MEiN z „Mobilnych Laboratoriów Przyszłości”, którzy poprowadzili dla uczniów specjalne warsztaty, na temat, jak najbardziej efektywnie skorzystać z narzędzi „Laboratoriów”. Uczestnicy warsztatów nie tylko mieli okazję zapoznać się z ogromnymi możliwościami sprzętu, ale również zaproponować własne pomysły na wykorzystanie pomocy naukowych „Laboratoriów Przyszłości”.

We wrześniu narzędzia pozyskane w ramach projektu uatrakcyjniły wiele lekcji.