Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I – V

Wojciech Brzęk

Milena Ligęza

Sebastian Domino

Wiktor Amanowicz

– Przewodniczący

– Zastępca Przewodniczącego

– Skarbnik

– Sekretarz

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas VI – VIII

Julia Kustek

Miłosz Szczotka

Oliwia Śmigiel

Emilia Makara

Julia Mucha

– Przewodniczący

– Zastępca Przewodniczącego

– Skarbnik

– Sekretarz

– Rzecznik Praw Ucznia