Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I – V

Oliwia Tęczar

Łukasz Korytko

Sara Górska

Liwia Pelinko

– Przewodniczący

– Zastępca Przewodniczącego

– Skarbnik

– Sekretarz

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas VI – VIII

Julia Mucha

Miłosz Dolecki

Oliwia Śmigiel

Joanna Błaszczak

Anna Filip

– Przewodniczący

– Zastępca Przewodniczącego

– Skarbnik

– Sekretarz

– Rzecznik Praw Ucznia

Julia
Miłosz

Oliwia
Joanna
Anna