Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I – IV
opiekun – Bernadetta Prędka

Nikodem Leniart – Przewodniczący

Bernard Mazur – Zastępca Przewodniczącego

Julia Najda –  Skarbnik

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas V – VIII
opiekun – Danuta Wróbel