Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I – IV
opiekun – Bernadetta Prędka

Nikodem Leniart – przewodniczący

Bernard Mazur – zastępca przewodniczącego

Julia Najda –  skarbnik

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas V – VIII
opiekun – Danuta Wróbel

Filip Bartnicki – przewodniczący

Izabela Szeruga – zastępca przewodniczącego

Emilia Wilk – sekretarz

Przemysław Gajdek – skarbnik