Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I – V
opiekun – Bernadetta Prędka

Milena Poręba

Antonina Hałoń

Maja Cybulska

Aleksandra Wisz

Matusz Starzak

– Przewodnicząca

– Zastępca

– Sekretarz

– Członek

– Członek

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas VI – VIII
opiekun – Danuta Wróbel

Judyta Szafran

Bartosz Kotula

Wiktor Amanowicz

Joanna Błaszczak

Abigail Pelinko

– Przewodnicząca

– Zastępca

– Skarbnik

– Sekretarz

– Rzecznik Praw Ucznia

Przewodnicząca Judyta Szafran

Przewodnicząca SU Judyta Szafran klasa VIIIB
Bartosz Kotula klasa VIIc

Joanna Błaszczak klasa VIIId

Wiktor Amanowicz klasa VIIb

Abigail Pelinko klasa VIIIa