Dzień Edukacji Narodowej

18 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Fornal, sekretarz Gminy Anna Fil, proboszcz parafii ks. dr Marian Czenczek, przewodniczący Rady Rodziców Janusz Rykowski, zastępca przewodniczącego Jadwiga Mendoń oraz emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęło okolicznościowe przemówienie dyrektor szkoły Zofii Międlar-Mruk, która zwróciła uwagę na niezwykle ważną rolę współczesnej szkoły w kształtowaniu młodych pokoleń Polaków oraz podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za codzienny trud edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Fornal oraz sekretarz Gminy Anna Fil, którzy przyłączyli się do podziękowań i życzeń dla nauczycieli. Doceniając wysoki poziom pracy szkoły oraz liczne sukcesy jej uczniów na arenie województwa, kraju a nawet Europy w imieniu burmistrza Tyczyna wręczyli dyrektor szkoły Zofii Międlar-Mruk oraz wicedyrektor Zofii Kwater okolicznościowe nagrody. W tym dniu nie mogło zabraknąć również życzeń od rodziców. W ich imieniu wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej złożył przewodniczący Rady Rodziców Janusz Rykowski.

Ostatnim punktem programu był występ uczniów. Zaprezentowana część artystyczna stanowiła połączenie montażu słowno-muzycznego, inscenizacji, tańca oraz piosenek w wykonaniu chóru szkolnego.

            A po akademii, jak to zwykle bywa w tym uroczystym dniu, były kwiaty i życzenia dla nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły…