Certyfikat Zielonej Flagi po raz kolejny dla naszej szkoły!

Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools. Certyfikat Zielonej Flagi przyznawany jest na okres 1 roku. Po tym czasie szkoła może ponownie ubiegać się o Zieloną Flagę na kolejny rok szkolny.

Celem programu, w którym bierze udział również nasza szkoła jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami. W programie bierze udział 51000 szkół z 67 krajów.


W październiku br nasza szkoła otrzymała Certyfikat Zielonej Flagi za działania ekologiczne w roku szkolnym 2018/2019. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!