Informacje ogólne pedagodzyUdzielamy doraźnej pomocy, można się również umawiać osobiście, telefonicznie, poprzez e-dziennik.


Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia specjalistów- pedagogów szkolnych, psychologa szkolnego i pedagoga specjalnego, zatrudnionych w naszej placówce w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pedagog szkolny i psycholog szkolny to specjaliści, którzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły oraz wspierają rodziców w procesie wychowania. To osoby, które wysłuchają, zrozumieją, doradzą, podpowiedzą, nie oceniają, nie krytykują, nie wyśmiewają, udzielą pomocy i wsparcia.

W naszej szkole pokoje specjalistów to miejsca, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Uczniowie mogą zgłaszać się do specjalistów gdy:

· mają problemy z rówieśnikami,

· mają problemy rodzinne,

· nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,

· czują się samotni,

· myślą, że nikt ich nie rozumie,

· nie potrafią się uczyć,

· chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,

·mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,

·chcą podzielić się sukcesami i radościami.

Mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodzice mogą zwrócić się do specjalistów, gdy:

· niepokoi ich zachowanie dziecka,

· chcą porozmawiać o dziecku,

· chcą poprawić relacje z dzieckiem,

· potrzebują wsparcia w procesie wychowania,

· zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,

· znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

· mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

Nauczyciele mogą zwrócić się do specjalistów, gdy :        

                   · potrzebują wsparcia w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-                             pedagogicznej,

· potrzebują pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów, a także w określaniu form i metod pracy,

· potrzebują interwencji wychowawczej,

· potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach.

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Pani Beata Byczyńska- Gruca

poniedziałek- 8.30- 14.30

wtorek- 8.30- 13.30

środa- 8.30- 13.30

czwartek- 7.30- 13.30

piątek- 7.30- 9.30

Pani Halina Krzysztofińska

poniedziałek- 7.20- 13.10

wtorek- 13.15- 15.45

środa- 7.30- 14.10

czwartek- 7.30- 8.30

piątek- 7.30- 13.30

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Pani Anna Mytych

poniedziałek- 9.30- 12.30

wtorek-  8.30- 12.30

środa-  9.30- 12.30

czwartek-  9.30- 12.30

co trzeci tydzień miesiąca

poniedziałek- 9.00- 12.00

wtorek-  8.00- 12.00

środa-  9.00- 12.00

czwartek-  9.00- 12.00

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Drodzy Uczniowie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19, osoby, które potrzebują
rozmowy i wsparcia proszone są o kontakt z pedagogami szkolnymi poprzez dziennik
elektroniczny. Dalsza droga porozumiewania się zostanie ustalona indywidualnie.
Pani pedagog Beata Byczyńska – Gruca, klasy 0 – V
Pani pedagog Halina Krzysztofińska, klasy VI – VIII
Proponujemy dzieciom opowiadanie proszę kliknąć na obrazek poniżej!
Z życzeniami zdrowia oraz siły i wytrwałości
Pedagodzy szkolni