Informacje ogólne pedagodzy

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Drodzy Uczniowie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19, osoby, które potrzebują
rozmowy i wsparcia proszone są o kontakt z pedagogami szkolnymi poprzez dziennik
elektroniczny. Dalsza droga porozumiewania się zostanie ustalona indywidualnie.
Pani pedagog Beata Byczyńska – Gruca, klasy 0 – V
Pani pedagog Halina Krzysztofińska, klasy VI – VIII
Proponujemy dzieciom opowiadanie proszę kliknąć na obrazek poniżej!
Z życzeniami zdrowia oraz siły i wytrwałości
Pedagodzy szkolni