Styczeń 2023

            Choć trudno w to uwierzyć, ale styczeń był już piątym miesiącem udziału naszej szkoły w rządowym programie „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły – takiej, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Za nami I półrocze roku szkolnego, w którym wszystkie lekcje techniki w naszej szkole odbywały się oddanej we wrześniu do użytku nowoczesnej klasopracowni a nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogli wykorzystywać na swoich zajęciach narzędzia „Laboratoriów Przyszłości”. Pora więc na pierwsze podsumowania i wnioski do dalszej pracy.

            W miesiącach od września do stycznia odbyło się kilkaset zajęć techniki oraz kilkaset lekcji innych przedmiotów, na których nauczyciele wykorzystywali pozyskane przez szkołę w ramach programu urządzenia oraz pomoce dydaktyczne. W styczniu uczniowie klas I-III poznawali przestrzeń trójwymiarową oraz uczyli się czym jest rzeczywistość rozszerzona. Odbyli też wiele wirtualnych spacerów i wycieczek w góry oraz dzikie tereny Syberii, gdzie przyszło im „stanąć oko w oko” z… niedźwiedziem syberyjskim. Korzystając z ostatnich dni karnawału klasy I-III wirtualnie wzięły udział w największym i najbardziej znanym na świecie karnawale w Rio de Janeiro. Było też rysowanie tras dla ozobotów, praca z tablicą kodów oraz programowanie robotów. Wyjątkowym powodzeniem wśród najmłodszych uczniów cieszyło się jednak projektowanie postaci do filmu oraz ich wydruk z wykorzystaniem drukarki 3D.

            W tym samym czasie uczniowie klas starszych poznawali historię świata i cywilizacji. Tak jak ich młodsi koledzy odbywali wirtualne podróże do: wnętrza ziemi, najciekawszych miejsc na świecie oraz… w kosmos. Mogli zobaczyć, jak powstaje prąd, obserwować pole elektryczne i pole magnetyczne oraz na symulatorze samodzielnie sterować światłami i oświetleniem miasta w oparciu o zestaw BE CREO – ZRK.

            Na koniec warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, na których wykorzystywane były pozyskane przez szkołę w ramach programu „Laboratoriów Przyszłości” narzędzia, były nie tylko niezwykle efektywne dydaktycznie, ale i efektowne metodycznie. Każda z takich lekcji w sposób znaczący podniosła atrakcyjność procesu edukacyjnego naszej szkoły.