Kontrola rodzicielska

Największym wyzwaniem, przed jakim stoją współcześnie rodzice, jest odnalezienie równowagi między daniem dzieciom dostatecznej wolności w odkrywaniu, uczeniu się i cieszeniu się technologią,
a ochroną przed niebezpieczeństwami, z którymi same sobie nie poradzą. Spośród 20 tysięcy rodziców, którzy wzięli udział w ogólnoświatowym badaniu dotyczącym platform internetowych wysokiego ryzyka, 65% wskazało cybernękanie w mediach społecznościowych jako ich największą obawę. Inne popularne zagrożenia obejmują komunikację tekstową — wskazana przez 38% respondentów, oraz czatroomy — 34% wskazań.

W ogólnym ujęciu można stwierdzić, że rodzice stają się bardziej świadomi cybernękania i jego negatywnego wpływu na dzieci oraz poszukują rozwiązań, które pozwolą im ochronić dzieci. Użytecznym narzędziem jest oprogramowanie do sprawowania kontroli rodzicielskiej. Po zainstalowaniu na urządzeniach, z których korzystają dzieci, daje ono rodzicom wgląd w to, co dzieje się w cyfrowym życiu ich dzieci i pozwala działać w odpowiednim czasie.

Przykładem jest funkcja kontroli rodzicielskiej Bitdefender Parental Control, dostępnej z poziomu kilku produktów bezpieczeństwa komputerowego (Internet Security, Total Security, Family Pack oraz Bitdefender BOX). Została ona opracowana z myślą o ochronie dzieci. Więcej info kliknij na obrazek poniżej!

Total Page Visits: 580 - Today Page Visits: 1