„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Tyczynie

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły – takiej, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Projekt pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni techniki i jej wyposażenie. Otrzymaliśmy sprzęt, który wykorzystujemy w czasie lekcji z wielu przedmiotów. Wśród pozyskanych przez szkołę narzędzi są m.in. drukarki 3D, laptopy, GeniBoty, wirtualne laboratorium przedmiotowe ClassVR, roboty Photon EDU, studio nagrań, mikrofony, kamerę cyfrową, mikrokontroler z Arduino oraz stacja lutownicza.

W maju odbyło się szkolenie na temat projektu „Laboratoria Przyszłości”, na którym omówione zostały możliwe zastosowania oraz parametry otrzymanego sprzętu. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali linki do krótkiego instruktażu dotyczącego projektu oraz sposobów wykorzystania poszczególnych narzędzi. Opracowano również szczegółową instrukcję wykorzystania ClassVR.

Decyzją dyrektora szkoły przyznane zostały dodatkowe godziny (3 godz./tyg.) na zajęcia w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz wprowadzono zeszyty ewidencji lekcji, na których były wykorzystywane narzędzia z projektu.