Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Artur Cybulski– przewodniczący
Anna Fil– zastępca
Barbara Prędka– sekretarz
Zofia Madera– skarbnik

e-mail: radarodzicow@tyczyn.pl