Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Janusz Rykowski– przewodniczący
Jadwiga Mendoń– zastępca
Mariola Baran– sekretarz
Katarzyna Knutel– skarbnik

e-mail: radarodzicow@tyczyn.pl