Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Artur Cybulski– przewodniczący
Anna Fil– zastępca
Jadwiga Mendoń– sekretarz
Eliza Żurek– skarbnik

e-mail: radarodzicow@tyczyn.pl