Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Artur Cybulski– przewodniczący
Zofia Madera– zastępca
Kamil Kalczyński– sekretarz
Barbara Pelinko– skarbnik

e-mail: radarodzicow@tyczyn.pl