Certyfikat Zielonej Flagi

            Miło nam poinformować, że kolejny już raz otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi. Tym razem za działania ekologiczne za rok szkolny 2021/2022. Realizowaliśmy w naszej szkole dwa priorytetowe obszary tematyczne: ODPADY i BIORÓŻNORODNOŚĆ. W obrębie tych tematów przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych, promocyjnych i praktycznych. Ponadto realizowaliśmy też inne tematy, związane z ochroną wody, klimatu, zrównoważonym transportem. Aby uzyskać certyfikat, musieliśmy spełnić bardzo wymagające kryteria. Najważniejszy z nich zakłada jak największe zaangażowanie i współpracę w realizacji działań uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji szkolnej.

            Bogatsi o doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego (sytuacja pandemiczna w kraju) opracowaliśmy zarys harmonogramu działań ekologicznych szkoły, który na bieżąco był rozszerzany i uszczegóławiany. Czas nauki stacjonarnej był wykorzystywany na aktywną realizację poszczególnych zadań. Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Zbieraj baterie i telefony!” Zebraliśmy ok. 500 kg zużytych baterii. Po długiej przerwie wznowiliśmy także zbiórkę makulatury. Zebrano jej ok. 5 ton. Obydwie zbiórki zorganizował i prowadził Eko-Komitet od opieką szkolnych koordynatorów ekologii. Braliśmy udział w warsztatach ekologicznych w Spalarni Odpadów PGE w Rzeszowie. W ramach szkolnego tygodnia ekologii zorganizowaliśmy Szkolną Eko – Olimpiadę dla uczniów klas I – III i Gminny Konkurs  na prezentację w języku angielskim dla nowych mieszkańców naszej gminy – uchodźców z Ukrainy, przedstawiająca zasady segregacji odpadów. W świetlicy szkolnej odbył się pokaz eko-mody połączony z eko-balem karnawałowym. Członkowie lokalnego komitetu zorganizowali szkolny apel z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Braliśmy także aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, obchodach Światowego Dnia Zdrowia, w warsztatach ekologicznych „Odnawialne źródła energii”, w warsztatach: „Zabawki z makulatury” i „Eko-torby”. Z okazji Dnia Nauczyciela wykonaliśmy eko-upominki „Las w słoiku”. Zorganizowaliśmy wycieczkę do lasu i spotkanie z leśnikiem. Samorząd Uczniowski i Eko-Komitet zaktualizował treść Szkolnego Dekalogu Ekologa. Każda klasa według własnego pomysłu przedstawiła wyznaczony punkt w formie graficznej. Dekalog umieściliśmy w holu naszej szkoły. Ostatnie spotkanie Eko-Komitetu przeznaczone było na podsumowanie całorocznej pracy i autorefleksję. Uczniowie byli dumni i usatysfakcjonowani ilością i jakością zrealizowanych działań.

            Nasz sukces jest wynikiem współpracy wielu nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dziękujemy za wsparcie, pomoc i zaangażowanie Dyrekcji Szkoły oraz lokalnym instytucjom i organizacjom.

            W naszych działaniach wspierali nas i pomagali nam: Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn, Gminny Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej, Spalarnia Odpadów PGE w Rzeszowie, „Hamburger Recykling” Polska, „Biosystem” Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie.

            Powrót do aktywności ekologicznej na poziomie sprzed pandemii jest dla nas największym sukcesem i najważniejszym efektem wszystkich działań.