Podsumowanie akcji „Dzieciom Afryki” I etap

              Dar  serca ...
          “Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,
         jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
                        Janusz Korczak

  Dobiegł końca pierwszy etap akcji charytatywnej DZIECIOM AFRYKI.  Jej celem było wyposażenie szkoły w Garoun Bouli w Kamerunie. Wzięli w niej udział uczniowie SP w Tyczynie i SP w Kielnarowej.
 W czasie wywiadówek szkolnych znacząco wsparli ich także rodzice.
Koordynowaniem przebiegu akcji zajęły się uczennice: Maja Ligęza, Julia Drążek, Patrycja Drążek i Kasia Wiater. 
W SP w Tyczynie udało się zebrać 2200 zł.
   Wkrótce przystąpimy do drugiego etapu akcji – zbiórki zużytych telefonów komórkowych. Jeśli zalegają w szufladach, pudełkach czy innych schowkach – przynieście je do szkoły, przekażemy je tym, którzy potrafią zrobić z nich – ekologicznie – użytek. 
                             DZIĘKUJEMY