Ćwiczenia rozwijające umiejętności szkolne

Ciekawe ćwiczenia kliknij na obrazku!

Jeśli coś wyróżnia Cię spośród innych istot żywych to to,
że potrafisz się uczyć i czynisz to przez całe swoje życie.
Hal Urban

Rozwijanie umiejętności uczenia się. Jak wspierać uczniów, aby ich nauka była efektywna?
Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej
uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina.
Pytanie: Jak pomóc dzieciom w nauce? – dotyczy zarówno uczniów, którzy odnoszą sukcesy edukacyjne,
jak i tych, którzy ponoszą porażki, czyli nie chcą, bądź nie potrafią się uczyć. Jedną z ważniejszych
przyczyn niepełnego wykorzystywania własnych możliwości jest nieefektywne przyswajanie wiedzy.
Efektywności tej można się jednak nauczyć! Ważne jest, aby w procesie nabywania wiedzy uczestniczyli
zarówno rodzice jak i pracujący na co dzień z dzieckiem nauczyciele. Efektywne uczenie się to
umiejętność poruszania się w gąszczu informacji, szybkie przyswajanie, przechowywanie i odtwarzanie
tych informacji, które w danym momencie są potrzebne.
Mamy pięć zmysłów i tajemniczy szósty zmysł, które można wykorzystać w celu uczenia się.
Nasze zmysły wzroku, słuchu, dotyku, są kluczowe jeśli chodzi o poprawę metod przyswajania wiedzy.
Każdy zmysł sam w sobie może znacząco zwiększyć nasze możliwości uczenia się i poprawić
naszą pamięć i zapamiętywanie informacji.
Badania naukowe już nie raz udowadniały, że tak naprawdę nigdy nie zapominamy informacji, z którymi
stykami się za pomocą naszych zmysłów. Wspomnienia te są zakorzenione w naszej psychice mimo, że
nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego też, wiele ludzi odkrywa, że uśpione nawet przez dziesiątki lat
wspomnienia za pomocą hipnozy ożywają tak, jakby zdarzyły się wczoraj. Takie wspomnienia są na ogół
bardzo realistyczne, ponieważ doświadczyliśmy ich używając wielu zmysłów. Oznacza to, że osoba
doświadczająca takich wspomnień widzi, słyszy, dotyka, smakuje i czuje daną sytuację z wielu
perspektyw. I tu właśnie znajduje się klucz do naszego sukcesu w procesie szybkiego uczenia się.
Na potrzeby tego wpisu, przyjrzyjmy się trzem najczęściej używanym zmysłom, które pomogą w
poprawie umiejętności efektywnego uczenia się. Jednakże należy pamiętać, że każdy z nas ma swoje
preferencje jeśli chodzi o metodę uczenia się. Dlatego też najpierw trzeba zidentyfikować, który ze
zmysłów najlepiej nam odpowiada i skupić się na nim podczas procesu przyswajania wiedzy.
Oto krótki opis trzech głównych zmysłów:
Wzrokowcy Ten typ uczących się używa
głównie swojego wzroku w procesie nauki i zapamiętywania informacji. Są to osoby
nastawione na zapamiętywanie wzrokowe, wykorzystujące obrazy, kolory i kształty. Wizualizacja i
wyobraźnia sprawia im przyjemność podczas uczenia się. Czy jesteś wzrokowcem?
Słuchowcy Ten typ uczących się używa
głównie słuchu w procesie zapamiętywania informacji. To osoby nastawione na dźwięki, muzykę i tony.
Wybierają słuchanie nagrań i wykorzystywanie swojego głosu w celu zapamiętania informacji, których
się uczą. Czy jesteś słuchowcem?
Kinestetycy Ten typ uczących się używa
zmysłu czucia w procesie nauki i zapamiętywania informacji. To osoby nastawione na zapamiętywanie za
pomocą emocji, ruchu fizycznego i zaangażowania. Aspekty kontemplacji i odgrywania scenek sprawiają
im szczególną przyjemność podczas nauki. Czy jesteś kinestetykiem?
Dlatego, aby skutecznie się uczyć niezbędne jest rozwinięcie wszystkich funkcji percepcyjno-

motorycznych poznawczych: percepcji słuchowej (bodźce foniczne), percepcji wzrokowej (bodźce
wizualne), bodźców kinestetycznych związanych z orientacją w schemacie ciała i przestrzeni,
ćwiczenia sprawności motorycznej (motoryka mała i duża), logicznego myślenia i koncentracji
uwagi, pamięci
Drodzy rodzice!
Z uwagi na zaistniałą sytuację związana z koronawirusem COVID-19 będziemy prezentować Państwu
ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie percepcyjno-motoryczne dzieci, które rodzice mogą
przeprowadzać z dzieckiem w domu.
Wszystkie ćwiczenia które będą przez nas prezentowane są dobrym sposobem na zabawę z
dzieckiem.
Pamiętajcie, że proces uczenia się też wymaga pewnych umiejętności, a przebiega on w sposób
efektywny wówczas, gdy jest zorganizowany w przyjaznej i spokojnej atmosferze oraz gdy dziecko widzi
sens swojej pracy umysłowej.

Pozdrawiamy