Higiena pracy umysłowej ucznia

Przykładowe Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji
w domu polecane przez pedagogów szkolnych
p. B. Byczyńską – Grucę i p. H. Krzysztofińską.
Kliknij na obrazku!