Dzień Bezpiecznego Internetu – Konkurs „Jestem bezpieczny w sieci”

Regulamin konkursu:

 • Konkurs ma zasięg szkolny – może wziąć w nim udział każdy uczeń SP Tyczyn
 • Konkurs odbywa się w związku z tygodniem Bezpiecznego
   Internetu w dniach od 11.02 – 18.02 2020r.
 • Chętni do udziału zgłaszają swój udział poprzez wysłanie zgłoszenia
   na adres: popiotr1@gmail.com najpóźniej do 13 luty 2020r. – czwartek  
 • konkurs odbędzie się 14 lutego w sali 303 oraz 302  w piątek  po 7 lekcji
   o godz 14.20 w sali informatycznej
 • po zgłoszeniu uczniowie otrzymają linki do materiału z którego będzie test
 • zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie testu  zawierającego 20 pytań
  w czasie 15 minut
 • uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów jako pierwszy
  zdobędzie pierwsze miejsce
 • uczniowie za zdobycie pierwszych trzech  miejsc otrzymują dodatkową ocenę 
  celującą z informatyki do klasyfikacji rocznej
 • dla najlepszych uczniów są przewidziane również nagrody rzeczowe

Serdecznie zapraszamy!
nauczyciele informatyki SP Tyczyn