Konto jubileuszowe

Szanowni Państwo!
Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele
Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tyczynie!

            1 grudniu 2023 r. budynek Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tyczynie na ul. Pułanek 4 będzie obchodził jubileusz 50-lecia. Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i sugestiom, że wiele osób chciałoby się w sposób materialny włączyć w przygotowania jubileuszu i przekazać datki pieniężne na realizację zaplanowanych działań, uruchomiliśmy specjalne konto, na którym będziemy gromadzić środki finansowe na ten cel:

NR KONTA 36 9164 0008 2001 0000 0677 0007

            Nie boimy się wyzwań i mamy wiele ambitnych planów (wydanie albumu o szkole, ufundowanie tablicy pamiątkowej, odnowienie elewacji budynku, wykonanie pamiątek dla absolwentów itd.), jednak tylko działając wspólnie, w grupie osób życzliwych, jesteśmy w stanie je zrealizować. Dlatego właśnie liczymy na Państwa pomoc i ofiarność. Każda wpłata będzie dla nas bezcenna. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, organizacje, i osoby prywatne. Wykaz wszystkich Darczyńców zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Zofia Międlar-Mruk