Konkurs

Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastyczno-fotograficznym pt.:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCZYNIE – SZKOŁĄ WIELU POKOLEŃ

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji szkoły poprzez obchody jubileuszu 50-lecia;
 • kształtowanie właściwych wzorców osobowych;
 • propagowanie sztuk plastycznych i umożliwienie im twórczego wyrażania siebie;
 • rozwijanie więzi rodzinnych i społecznych;
 • pobudzanie wyobraźni i twórczości uczniów;
 • odkrywanie młodych talentów w dziedzinie plastyki;
 • wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyczynie i rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa 1 (klasy 0-III) i Grupa 2 (klasy IV-VIII).
 2. Do konkursu należy składać ozdobne ramki ze zdjęciami rodzinnymi (w formacie 1015 lub większe), na których widnieją co najmniej dwa pokolenia uczniów Szkoły Podstawowej w Tyczynie (np. mama i córka, mama, tata i syn). Szczególnie doceniane będą prace zawierające zdjęcia trzech pokoleń wychowanków SP Tyczyn (np. babcia, mama i syn).
 3. Ramki można zdobić w różnych technikach plastycznych z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć rodzeństwa pod warunkiem, że zgłaszający uczniowie widnieją na zdjęciu w ramce.
 6. Prace konkursowe należy składać do dnia 31 października 2023 r.
 7. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko wychowawcy oraz imię i nazwisko wszystkich osób widniejących na zdjęciu w ramce.
 8. Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, kreatywność, samodzielność oraz jakość wykonania ozdobnych ramek, liczba osób na zdjęciu (każda powinna być absolwentem lub obecną uczennicą bądź uczniem SP Tyczyn), liczba pokoleń przedstawionych na fotografii.
 9. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 listopada 2024 r., a jego zwycięzcy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 11. Wszystkie prace dopuszczone do konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej, a następnie zostaną zwrócone ich autorom.