Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – „Pasja i nauka poszerza horyzonty”

W październiku już po raz drugi realizowaliśmy projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów –„Pasja i nauka poszerza horyzonty” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym nauki języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację Projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie: 183 285 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom grupa 30 uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Nim jednak do niego doszło zakwalifikowani uczniowie zostali przygotowani do wyjazdu w zakresie: językowym, kulturowym, merytorycznym i pedagogicznym na specjalnych dodatkowych zajęciach. Szkolenie językowe trwające 30 godzin było ukierunkowane głównie na słownictwo w obszarze realizowanego przedsięwzięcia. Szkolenie kulturowe obejmowało wiedzę z zakresu tradycji, obyczajów oraz kultury Hiszpanii. Natomiast przygotowanie pedagogiczne było ukierunkowane na sposoby radzenia sobie ze stresem i rozłąką, adaptację w nowym środowisku, prawa i obowiązki, BHP i pierwszą pomoc. Przygotowanie merytoryczne polegało na wsparciu organizacyjno–logistycznym dla uczniów i ich rodziców, m.in. poinformowaniu o warunkach klimatycznych, regulaminie wyjazdu, obowiązkach związanych z mobilnością.

Hiszpania przyjęła nas słońcem i wysoką temperaturą a każdy dzień pobytu był, jak podkreślali sami uczniowie, „obiecująco ekscytujący” i przynosił nowe przeżycia i wyzwania, których nigdy nie zapomnimy. Na zajęciach szkolnych wspólnie z hiszpańskimi kolegami (różnych nacji) aktywnie pracowaliśmy w różnorodnych projektach edukacyjnych i grupach zadaniowych, doskonaląc przy tym umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz poznając hiszpański system edukacyjny. Granada, Alhambra, Abadia del Sacromonte, Ave Maria Casa Madre, Generalife, Frigiliana, Cueva de Nerja, Playa de Calahonda oraz Balcon de Europa na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Dziś śmiało możemy powiedzieć, że „it turned out that Spain was like chocolate, we could enjoy it every day”.