PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA na czas egzaminu ósmoklasisty