Rozpoczynamy e-learning, czyli nauczanie zdalne!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej zobowiązał dyrektorów rozporządzeniem  z dnia 20 marca 2020 r. do organizacji nauczania na odległość. Od 25 marca do 10 kwietnia br. w naszej szkole będzie obowiązywało zdalne nauczanie realizujące podstawę programową.

  1. Uczniowie będą pracowali według zmodyfikowanego, krótszego planu lekcji.
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
  3. Dzieci i Państwo w zależności od istniejących warunków w domu decydują o godzinach pracy.
  4. Ustala się formę kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami poprzez: dziennik elektroniczny – VULCAN, strona www szkoły, platformę Google Classroom, e-podręczniki, (grupy społecznościowe, komunikatory, zdalne platformy, Skype’a, Messengera, SMS, itp. ustala nauczyciel).
  5. Materiały do realizacji przygotowane przez nauczyciela zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz będą dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.
  6. Monitorowanie postępów ucznia oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem.

Prosimy Państwa o współpracę i wyrozumiałość, dla nas wszystkich nauka na odległość jest koniecznością i wyzwaniem. Cały czas pracujemy nad doskonaleniem form zdalnego nauczania, tak,  aby uczniowie jak najwięcej skorzystali i rozwijali swoje zainteresowania.

Prosimy o Państwa sugestie.

Kształcenie na odległość
Zobacz poradnik dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców


Zobacz prezentacje:

E-learning – zalety i zagrożenia – prezentacja pptx
lub zobacz w formacie pdf


Jak zorganizować dzieciom warunki nauki w domu,
jak wspierać i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą
w okresie zawieszenia zajęć – prezentacja pptx

lub zobacz w formacie pdf


Zostań znajomym swego dziecka
zadbaj o jego bezpieczeństwo w sieci