Religia VIIIa, VIIIB

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Odpowiadając na dekrety Biskupa Rzeszowskiego, dyrektywy Rządu RP a także na wymogi
stawiane przez MEN w sprawie podtrzymania edukacji w obliczu czasowego zamknięcia placówek
edukacyjnych, zachęcamy uczniów oraz rodziców i opiekunów do modlitwy oraz lektury Pisma
Świętego. Czas który zostałby poświęcony na naukę religii w szkole, niech będzie zastąpiony
osobistym pogłębianiem wiary przez modlitwę i lekturę Pisma Świętego. Szczególnie zachęcamy do
wspólnej, rodzinnej lektury Biblii, której pogłębianie od wieków budowało relację nie tylko z Bogiem
ale również przybliżało domowników do siebie nawzajem.
Prosimy na bieżąco śledzić zmiany dotyczące zasad kształcenia uczniów z religii, które będą
zamieszczane na stronie internetowej szkoły, a także udostępniane w dzienniku elektronicznym.
Katecheci SP w Tyczynie

20.03.2020
Temat: „Nie pożądaj…”
Dwa ostatnie tematy dotyczące Przykazań Bożych mówią nam o wewnętrznym usposobieniu
człowieka. Pożądliwość oczu i serca wobec rzeczy, ludzi, wydarzeń.
Pan Jezus mówił, że to z wnętrza człowieka rodzą się różnego rodzaju grzechy – kiedy to
wnętrze jest nieuporządkowane.
Pragnienie posiadania czegoś, pragnienie drugiej osoby są właściwe człowiekowi i są dobre.
Ale przykazania IX i X mówią nam o nieuporządkowaniu tej sfery – pożądliwość jest
pragnieniem posiadania kogoś, czegoś „więcej i więcej”. Pismo Święte mówi nam o
pożądliwości oczu i serca. Ten grzech wewnętrzny prowadzić może do konkretnych czynów
(ZAZDROŚĆ, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIENAWIŚĆ…). To co wewnętrzne może
zostać urzeczywistnione kiedy człowiek nie pohamuje swojej pożądliwości.
Zad. 1 w ćw. str. 49 – przeczytaj historię czterech osób i napisz jakie skutki niesie ze sobą
postępowanie bohaterów.
ZADANIE:
W notatkach na str. 49 napisz czym jest Ruch Czystych Serc.
W notatkach na str. 51 wypisz współczesne przejawy chciwości
Zachęcam do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=ZD2-jGm_BD0
Posłuchaj dziś przed snem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=v9PxrQqJPFU&feature=emb_title

17.03.2020r.
Temat: „Nie mów fałszywego świadectwa”.
Przeczytaj w podręczniku czym jest prawda i prawdomówność (str. 92).
W ćw. wykonaj zadanie 1 – wypisz wykroczenia przeciwko ósmemu przykazaniu i w podręczniku przeczytaj co każde z nich oznacza.
Rozwiąż w ćw. krzyżówkę (zad. 3) i zastanów się, jakie skutki może mieć nie mówienie prawdy – odpowiedź napisz w notatkach na str. 48.
Zachęcam do obejrzenia filmiku dotyczącego przykazań VII i VIII
 

oraz kazanie św. Jana Pawła II o ósmym przykazaniu – wizyta papieża w Polsce w 1991 roku:https://www.youtube.com/watch?v=bySHElZAdXA