PRZYJACIELE ZIPPIEGO

            Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program, który jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. W Polsce został wprowadzony w 2005r. i uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas już ponad 200 tysięcy dzieci w szkołach i przedszkolach w całym kraju korzystało z tego programu i wszyscy są zgodni co do przydatności tego typu zajęć dla małych dzieci.

            Program Przyjaciele Zippiego jest adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat i ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Dzieci, poprzez czytanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy, będą się uczyły rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim, jak radzić sobie na co dzień z trudnościami i problemami.

Program składa się z 6 części tematycznych:

  1. Uczucia.
  2. Komunikacja.
  3. Nawiązywanie relacji.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.
  5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą.
  6. Dajemy sobie radę.

            Program Przyjaciele Zippiego został zbudowany na założeniu, że jeśli wyposażymy małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno–emocjonalne i nauczymy je, jak sobie radzić z trudnościami i problemami – to będą korzystać z tych umiejętności w całym swoim życiu, a szczególnie w okresie dorastania. Przeprowadzane badania ewaluacyjne pokazały, że udział w programie Przyjaciele Zippiego pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, a także jest pomocny przy przekraczaniu progu szkolnego.

            Uczestnicząc w zajęciach programu Przyjaciele Zippego dzieci zyskują poczucie kompetencji, wiarę w siebie i swoje możliwości, a także rozwijają podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne, co stanowi wspaniały kapitał na całe życie.

Materiały do pobrania: