APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

            Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest to program rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia i adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, którzy przeszli kilkunastogodzinne szkolenie, uzyskali certyfikat i są uprawnieni do prowadzenia zajęć z uczniami.

            Celem programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem i trudnościami, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie, budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny.

Program składa się z 10 części tematycznych:

  1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń.
  4. Kreatywność – ucz się całe życie.
  5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.
  6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie.
  7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
  8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych.
  9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.
  10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

            Już po pierwszych spotkaniach w ramach Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, można dostrzec efekty i zmiany w samopoczuciu zarówno uczniów, jak i nauczyciela. Istotą procesu kształcenia i wychowania jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju wszystkich sfer osobowości każdego ucznia, a dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne dziecka wpływają na jego motywację do nauki i zwiększenie możliwości poznawczych, co przełoży się również na podniesienie wyników w nauce.