Odblaskowa Szkoła

            W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła”, której celem jest możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ważne jest również zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

            W miesiącu wrześniu zrealizowano już szereg działań, jakie wcześniej zaplanowaliśmy:

  • 8 września 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I oraz uczniów oddziałów 0 z aspirantem sztabowym Tomaszem Pelcem. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
  • W celu wyrabiania nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego zorganizowaliśmy w dniach 15- 29 września, konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. Autorzy wyróżnionych prac wykazali się umiejętnością zastosowania różnych technik plastycznych, tworząc różnorodne prace płaskie. Wykorzystali rysunek, malarstwo na papierze oraz techniki wyklejane przy zastosowaniu różnych materiałów naturalnych oraz sztucznych. Finaliści konkursu w swoich pracach zobrazowali w jaki sposób wyobrażają sobie bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły.
  • Szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie celem realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów klas III pt. „Policja… nie tylko dzieciom”.
  • Uczniowie klas młodszych zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe.
  • Uczniowie klas pierwszych mieli okazję obejrzeć film edukacyjny dotyczący bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wiedzę teoretyczną mogli wykorzystać w praktycznym działaniu, wybierając się na spacer ulicami Tyczyna – wyszukiwali znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych. Ćwiczyli prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych – z sygnalizacją i bez niej.
  • Uczniowie klasy Ib tworzyli obrazki w edytorze grafiki Paint pt „Bezpieczeństwo na drodze”.

Przed nami jeszcze wiele działań i akcji…