Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I–III

            W dniu 29 maja 2024 r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I–III pn. „Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna…” Celem konkursu była popularyzacja poezji dla dzieci, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości, zachęcanie do wystąpień publicznych, promowanie talentów recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją oraz nauka pięknej deklamacji.

Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej i Aleksandra Fredry. Jury w składzie: dyr. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie Alicja Kustra, dyr. szkoły Zofia Międlar–Mruk i pani Monika Dziadura brało pod uwagę: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe utworu, interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz strój i rekwizyty.

Z zachwytem oglądaliśmy wystąpienia młodych artystów, którzy wykazali się fantazją, dobrą pamięcią oraz ciekawym strojem. Po burzliwej naradzie wyłoniono laureatów:

            I miejsce – Mikołaj Drapała SP Tyczyn

            II miejsce – Martyna Szybiak SP Tyczyn

            III miejsce – Jan Janusz SP Borek Stary

Wyróżnienie otrzymała Emilia Nowak ze SP w Borku Starym.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu podziękowania. Gratulujemy odwagi scenicznej i pięknego przekazu poezji. Dziękujemy za miłe spotkanie.