RaP STEAM – robotyka i programowanie w SP Tyczyn

            Wraz z rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz społecznymi i kulturowymi skutkami wprowadzania nowatorskich technologii współczesna edukacja staje wobec kolejnych wyzwań. Są wśród nich m.in. efektywne aktywizowanie uczniów w czasie zajęć, nowoczesne nauczanie czy takie kształcenie dzieci i młodzieży, aby ułatwić absolwentom szkół odnalezienie się na rynku pracy.

            Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie przystąpiła do projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jego beneficjentami jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z Partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

            Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2029 r. Pomysłodawcy programu planują m.in. wprowadzenie do szkół podstawowych innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zakup do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych niezbędnego do realizacji zadań i celów projektu wyposażenia oraz zorganizowanie w szkołach dla uczniów zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej i programowania robotów.

            24 kwietnia 2024 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce delegacja naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w uroczystej konferencji inaugurującej projekt RaP STEAM. Wśród uczestników spotkania byli m.in. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty.

            Mamy nadzieję, ten nowatorski projekt będzie nie tylko kolejną interesującą propozycją edukacyjną, ale także znacząco podniesie kompetencje myślenia komutacyjnego naszych uczniów, tj. planowania, wnioskowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy świadomym wykorzystaniu metod i narzędzi informatycznych.

Adam Janiec