Radosne majowe świętowanie

            Przy wspaniałej słonecznej pogodzie celebrowaliśmy wiele majowych uroczystości: 1 maja – Święto Pracy i 20-lecie wstąpienia Polski do UE, 2 maja – Dzień flagi, 3 maja – 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

            Do tych obchodów przygotowywaliśmy się na różnych zajęciach poprzez wielorakie formy i metody, m.in. projekty, prezentacje, wywiady, sondy, quizy, inne wypowiedzi artystyczne. Uczestniczyliśmy w uroczystościach szkolnych oraz gminnych.

            We wtorek nasi najmłodsi w kolorowym pochodzie wokół Rynku z biało-czerwonymi emblematami manifestowali swoją radość związaną z majowymi świętami. Starsi uczniowie przygotowali akademię, w której zostały zaprezentowane najważniejsze fakty związane z historią i znaczeniem tych wydarzeń. Podkreślono również zasługi naszego patrona szkoły Stanisława Staszica, wielkiego patrioty i współtwórcy ustawy zasadniczej. W drugiej części uroczystości obejrzeliśmy program informacyjny „TeleTyczyn”, w którym uczniowie wcielając się w rolę dziennikarzy przeprowadzili sondę na ulicach naszego miasteczka na temat Święta pracy, Unii Europejskiej, Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Cały program uświetnił występ chóru szkolnego, który prezentując piękne pieśni patriotyczne z różnych epok, stworzył niezwykły nastrój spotkania.

            W piątek, jak co roku, uczestniczyliśmy w gminnych obchodach z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najpierw ze sztandarem szkoły wzięliśmy udział w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny. Następnie przemaszerowaliśmy pod Pomnik Czynu Patriotycznego, gdzie złożyliśmy symboliczne wiązanki kwiatów. W M-GOK wysłuchaliśmy okolicznościowego wystąpienia Burmistrza Tyczyna oraz  obejrzeliśmy program artystyczny pt. ,,Święto Narodowe Trzeciego Maja”.  To były piękne przeżycia i niepowtarzalne
lekcje historii.

Zofia Międlar-Mruk