Certyfikat „NAWIGACJA w każdą pogodę”

Zobacz Certyfikat!


Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa w Tyczynie otrzymała
kolejne już wyróżnienie, tym razem Certyfikat „NAWIGACJA w każdą pogodę”

Była to inicjatywa profilaktyczna opracowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Ministra Edukacji Narodowej i Nauki ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Realizowała ona cele i zadania profilaktyki uniwersalnej i opracowana została zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Głównym jej celem było wzmocnienie naturalnych zasobów odporności   i kondycji psychicznej uczniów (zasobów osobistych, rodzinnych  i środowiskowych) osłabionej sytuacjami kryzysowymi
(w tym skutkami pandemii COVID -19 czy uzależnieniami behawioralnymi).

Cel ten był realizowany poprzez:

  • zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych, 
  • podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,
  • poprawę klimatu szkoły.   

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole zrealizowany został pełen cykl badań  i zajęć wychowawczo-profilaktycznych w ramach „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę”.  Szkolnym koordynatorem był Pedagog szkolny Pani Halina Krzysztofińska

Bardzo dziękujemy uczniom, rodzicom oraz całej społeczności szkolnej za włączenie się w realizację niniejszego przedsięwzięcia.