Apel do rodziców/opiekunów

W związku z zagrożeniami zachorowań na grypę oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa przypominam  o przestrzeganiu zasad profilaktyki.

 Należy przede wszystkim:

  • myć bardzo często ręce w ciepłej wodzie z użyciem mydła lub innych środków dezynfekujących (obowiązkowo po wyjściu z toalety i przed każdym posiłkiem),
  • podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos w zgięty łokieć, używać jednorazowych chusteczek higienicznych,
  • unikać dotykania oczu, nosa, i ust,
  • nie korzystać ze wspólnych kanapek, napoi (tzw.: „daj gryza” czy „daj łyka”),
  • zrezygnować z masowych spotkań i wyjazdów, szczególnie zagranicznych,
  • nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
  • dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy zgłosić do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego i niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • rodzic/opiekun dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia  tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Proszę również o bieżące zapoznawanie się z informacjami, m.in. umieszczanymi na www.ko.rzeszow.pl,  www.men.gov.pl, https://wsse.rzeszow.pl/, https://gis.gov.pl/tag/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego/, na stronie naszej szkoły  http://sptyczyn.pl/