Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów

Religia:   Klasa I    Klasa II     Klasa III     Klasa IV     Klasa V    Klasa VI   Klasa VII   Klasa VIII

Matematyka:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII    Klasa VIII

Język polski:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI   Klasa VII   Klasa VIII

Język angielski:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII     Klasa VIII

Język niemiecki: Klasa VII Klasa VIII

Historia:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII     Klasa VIII

Przyroda:     Klasa IV

Biologia:     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII     Klasa VIII

Geografia:     Klasa V    Klasa VI   Klasa VII    Klasa VIII

Fizyka:   Klasa VII   Klasa VIII

Chemia:    Klasa VII   Klasa VIII

Plastyka:    Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Muzyka:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII

Informatyka:     Klasa IV     Klasa V     Klasa VI     Klasa VII     Klasa VIII    

Technika:     Klasa IV     Klasa V-VI

Wychowanie fizyczne:     Klasa IV-VIII

Wiedza o społeczeństwie   Klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa   Klasa VIII