Klasy I do III

Religia

J. angielski

Klasa 1
Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych od 12-25 marca 2020 r. przesyłam Państwu propozycje dotyczące rozwijania umiejętności dzieci zgodne z podstawą programową.
Proszę, aby dzieci nie uzupełniały zeszytów ćwiczeń (można ćwiczyć poszczególne ćwiczenia, ale nie wypełniać).
Nie wpłynie to na zakłócenie realizacji programu. Podstawa programowa będzie realizowana                         z wykorzystaniem innych środków dydaktycznych.

W ramach rozwijania kompetencji z języka angielskiego zachęcam  Państwa do realizacji wskazanych poniżej działań wspólnie z dziećmi:

1. Ćwiczenia piosenek dostępnych bez logowania na stronie www.macmillan.pl strefa ucznia Tiger 1.
2. Wykonanie obrazkowych słowniczków produkty żywnościowe (na kartkach) w poznanym zakresie.
3. Oglądanie bajek w języku angielskim, zapisanie tytułu bajki i wykonanie pracy plastycznej ilustrującej oglądniętą bajkę.
4. Dla utrwalenia słownictwa zachęcam do wejścia na stronę www.learningApps.com – przeglądaj aplikacje – angielski – przeszukaj aplikacje i wyszukać aplikacji pod nazwą „Food – Tiger Unit 4” oraz „Food – Tiger 1”
5. W zeszytach współpracy z rodzicami na stronie wydawnictwa www.macmillan.pl są zapisane słówka z tłumaczeniem. Można wykonać słowniczek do rozdział 5 o dzikich zwierzętach.

Telewizja TVP ABC -przygotowała specjalną ofertę w godz.8.00 – 13.00 dla klas I – III.
Pozdrawiam Sylwia Skiba

Klasa 2

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych od 12-25 marca 2020 r. przesyłam państwu propozycje dotyczące rozwijania umiejętności dzieci zgodne z podstawą programową.
Proszę , aby dzieci nie uzupełniały zeszytów ćwiczeń (można ćwiczyć poszczególne ćwiczenia, ale nie wypełniać).
Nie wpłynie to na zakłócenie realizacji programu. Podstawa programowa będzie realizowana z wykorzystaniem innych środków dydaktycznych .

W ramach rozwijania kompetencji z języka angielskiego zachęcamy Państwa do realizacji wskazanych poniżej działań wspólnie z dziećmi:

1. Ćwiczenia piosenek dostępnych bez logowania na stronie www.macmillan.pl strefa ucznia Tiger 2
2. Wykonanie obrazkowych słowniczków pomieszczeń w szkole i nazwy gier i zabaw (na kartkach) w poznanym zakresie.
3. Oglądanie bajek w języku angielskim, zapisanie tytułu bajki i wykonanie pracy plastycznej ilustrującej oglądniętą bajkę.
4. Dla utrwalenia słownictwa zachęcam do wejścia na stronę www.learningApps.com – przeglądaj aplikacje – angielski – przeszukaj aplikacje i wyszukać aplikacji pod nazwą „Tiger2 U4 Break time” oraz „Szkoła – Places at school”

5. W zeszytach współpracy z rodzicami na stronie wydawnictwa www.macmillan.pl są zapisane słówka z tłumaczeniem.

6. Zachęcam do korzystania ze strony www.youtube.pl wpisując w wyszukiwarce „Tiger 2 macmillan” znajdą państwo piosenki i materiały do powtórek.


Częste spacery i zabawy ruchowe w obrębie własnego podwórka bez kontaktowania się z innymi dziećmi .
Telewizja TVP ABC -przygotowała specjalną ofertę w godz.8.00 – 13.00 dla klas I – III.

Przypominamy o konieczności odosobnienia i izolacji domowej w okresie zamknięcia szkoły. To jest czas kwarantanny ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Proszę ograniczyć kontakty z innymi osobami do minimum .
Lekarstwem na nudę niech będą książki, wspólne programy edukacyjne dla klas I-III oraz spędzanie wolnego czasu z rodziną .

Pozdrawiam

Katarzyna Klimecka

Klasa 3

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych od 12-25 marca 2020 r. przesyłam państwu propozycje dotyczące rozwijania umiejętności dzieci zgodne z podstawą programową.
Prosimy, aby dzieci nie uzupełniały zeszytów ćwiczeń (można ćwiczyć poszczególne ćwiczenia, ale nie wypełniać).
Nie wpłynie to na zakłócenie realizacji programu. Podstawa programowa będzie realizowana z wykorzystaniem innych środków dydaktycznych .

W ramach rozwijania kompetencji z języka angielskiego zachęcamy Państwa do realizacji wskazanych poniżej działań wspólnie z dziećmi:

1. Ćwiczenia piosenek dostępnych bez logowania na stronie www.macmillan.pl strefa ucznia Tiger 3
2. Wykonanie obrazkowych słowniczków produkty żywnościowe (na kartkach) w poznanym zakresie.

3. Wykonanie kartki Wielkanocnej i zapisanie życzeń w języku angielskim np.:

May you feel the hope of new beginnings, love and happiness during this joyful Easter holiday

I hope this Easter holiday fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs.

Easter symbolizes the renewal of life. I wish you and your family the renewal of life, love, and happiness.

May you feel the bright, joyful blessings God has to offer you during this Easter holiday.

May the spirit of the Lord fill your home this Easter and all the rest of your days.


4. Oglądanie bajek w języku angielskim, zapisanie tytułu bajki.
5. Dla utrwalenia słownictwa zachęcam do wejścia na stronę www.learningApps.com – przeglądaj aplikacje – angielski – przeszukaj aplikacje i wyszukać aplikacji pod nazwą „Food – Tiger 3 Unit 4” oraz „I like/I don’t like”

6. W zeszytach współpracy z rodzicami na stronie wydawnictwa www.macmillan.pl są zapisane słówka z tłumaczeniem.

7. Zachęcam do korzystania ze strony www.youtube.pl wpisując w wyszukiwarce „Tiger 3 macmillan” znajdą państwo piosenki i materiały do powtórek.

Telewizja TVP ABC -przygotowała specjalną ofertę w godz.8.00 – 13.00 dla klas I – III.

Przypominamy o konieczności odosobnienia i izolacji domowej w okresie zamknięcia szkoły. To jest czas kwarantanny ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Proszę ograniczyć kontakty z innymi osobami do minimum .
Lekarstwem na nudę niech będą książki, wspólne programy edukacyjne dla klas I-III oraz spędzanie wolnego czasu z rodziną .

Pozdrawiamy

Katarzyna Klimecka

Agnieszka Szopa