Geografia VIIIa

30.03.2020r.
03/ Temat: Ludność Ameryki
Link do karty pracy z lekcji kliknij, pobierz rozwiąż

23.03.2020r.

02/Temat: W Amazonii cd.
POLECENIA:

  1. Wykonaj zadania z zeszytu ćw. str 50-56 (Tornada i cyklony oraz w Amazonii)
  2. Obejrzyj film na YouTube- „ Czym grozi zagłada Amazonii”, czas trwania filmu 9.53 min)

23.03.2020r.
Proszę dołączyć do Classroom do klasy – przedmiotu
geografia kod:
bm5lzx2

16.03.2020r.

Temat:  W Amazonii.                                                                        

Podręcznik str 116 -121

 Drodzy Uczniowie.

Uważnie przeczytajcie tekst z podręcznika.

Zwróćcie szczególna uwagę na zagadnienia:

– położenie geograficzne Amazonii (państwa)

– środowisko przyrodnicze Amazonii

– cechy klimatu( temperatura, opad, amplituda temperatur, pory roku)

– piętra roślinne wilgotnych lasów równikowych, charakterystyczne rośliny i zwierzęta

– na czym polega gospodarcza eksploatacja Amazonii?

–  jakie są ekologiczne skutki wylesiania Amazonii?

– jak chronić Amazonię?

Wszystkie nazwy geograficzne występujące w tekście wyszukajcie na mapie Ameryki.

Wykonajcie zadania ze str. 121 w podręczniku.  Proszę o wpisanie odpowiedzi do zeszytu przedmiotowego. Cieplutko pozdrawiam.  Danuta Kozińska