Gminny konkurs matematyczny z elementami języka angielskiego dla uczniów klas 6

            27 maja 2024 r. odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu matematycznego z elementami języka angielskiego dla uczniów klas 6. Tegorocznym gospodarzem konkursu była Szkoła Podstawowa w Tyczynie. Zadania konkursowe przygotowali nauczyciele matematyki, języka angielskiego i informatyki z naszej szkoły .

Do udziału w konkursie zgłosiły się 3 osobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej w Borku Starym, Szkoły Podstawowej w Hermanowej, Szkoły Podstawowej w Kielnarowej i Szkoły Podstawowej w Tyczynie. Uczestników i ich opiekunów powitała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie mgr Zofia Międlar Mruk.

W pierwszej części konkursu uczniowie mieli możliwość indywidualnego sprawdzenia swoich umiejętności  rozwiązując interaktywny test złożony z 15 zadań.

Wyniki tego etapu przedstawiają się następująco:
            1 miejsce Artur Kurasz SP Kielnarowa
            2 miejsce Natalia Błońska SP Borek Stary
            3 miejsce Łukasz Szela SP Hermanowa

Kolejna część konkursu wymagała współpracy całej drużyny podczas rozwiązywania sudoku, wykreślanki,  kalamburów czy zadań na czas. Szczególne emocje wzbudziła gra w kółko i krzyżyk w wersji 9×9.

Wyniki rozgrywki grupowej są następujące:
            1 miejsce SP Hermanowa
            2 miejsce ( ex aequo) SP Kielnarowa, SP Tyczyn
            3 miejsce SP Borek Stary

Zmagania konkursowe były dla uczniów i nauczycieli  okazją do spotkania, rozmowy i kreatywnej zabawy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za przybycie i już czekamy na kolejną edycję tego konkursu w przyszłym roku szkolnym.

                                                                             Paulina Bartnicka