Wyniki rekrutacji

            W naszej szkole zakończyła się rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025. Wszyscy rodzice dzieci nieprzyjętych do tworzonych klas i oddziałów zostali o tym fakcie poinformowani przez szkołę.

            W budynku przy ul. Pułanek 4 znajdują się imienne listy przyjętych kandydatów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

UWAGA!

            Spotkanie organizacyjne dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci odbędzie się w Szkole Podstawowej im.S. Staszica w Tyczynie ul. Pułanek 4 w dniu 29 sierpnia 2024 r. (czwartek) wg następującego porządku:

  • godz. 16.00 – oddziały przedszkolne,
  • godz. 16.30 – klasy I.

            Na zebraniu wychowawcy zaprezentują podział na grupy i klasy oraz ogólne założenia programu wychowawczego. Wyprawki do oddziału przedszkolnego i klas I znajdują się w na stronie internetowej szkoły: sptyczyn.pl w zakładce DLA RODZICA: