Próbna ewakuacja

            20 września 2023 r. o godz. 10:00 w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów i pracowników szkoły do praktycznego zastosowania procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia. Sama ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.

            Zgodnie z obwiązującymi procedurami po alarmowym sygnale dźwiękowym została wezwana Straż Pożarna, a uczniowie, pod nadzorem nauczycieli i opiekunów, oraz inni pracownicy szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi niezwłocznie opuścili budynek i zebrali się w wyznaczonym miejscu na boisku Orlik. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń.

            Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji czuwali: inspektor BHP Marek Misa oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie pod dowództwem naczelnika Wacława Stańka i zastępcy naczelnika Andrzeja Mendonia, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa w naszej szkole.

            Próbną ewakuację zakończyły… wspólne ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu.