Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

            W 2012 r. z okazji 200-lecia wybuchu II wojny polskiej oraz najazdu Napoleona na Rosję zainicjowana została akcja społeczna Narodowe Czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Jej pomysłodawcy chcieli w ten sposób propagować w społeczeństwie polskim znajomość literatury narodowej. Pragnęli, aby ważne dla każdego Polaka arcydzieła literatury polskiej nie były wyłącznie przedmiotem nauczania w szkole, ale zafunkcjonowały w szeroko rozumianym życiu społecznym. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu miało być publiczne odczytywanie obszernych fragmentów dzieł oraz ich prezentacja w środkach masowego przekazu. Do tej pory odbyło się dwanaście edycji akcji. Kolejno czytane były: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza (2012), „Dzieła” A. Fredry (2013), „Trylogia” H. Sienkiewicza (2014), „Lalka” B. Prusa (2015), „Quo vadis” H. Sienkiewicza (2016), „Wesele” S. Wyspiańskiego (2017), „Przedwiośnie” S. Żeromskiego i „Antologia Niepodległości” (2018), „Nowele polskie” (2019), „Balladyna” J. Słowackiego (2020), „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej (2021), „Ballady i romanse” A. Mickiewicza (2022) oraz „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.

            W tym roku kolejny raz do akcji przystąpiła również nasza szkoła. Zgodnie z wymogami uczestnictwa, w lipcu nasz udział został oficjalnie zgłoszony na stronie internetowej Prezydenta RP. W ramach Narodowego Czytania „Nad Niemnem” uczniowie wszystkich klas IV-VIII na lekcjach języka polskiego zapoznali się z życiem i twórczością Elizy Orzeszkowej, obejrzeli fragmenty adaptacji filmowej i teatralnych utworu oraz wysłuchali fragmentów „Nad Niemnem”w interpretacji Stacha Ożoga. Następnie wybrani przedstawiciele poszczególnych klas czytali fragmenty powieści o losach rodów Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Na zakończenie każdy z uczestników akcji otrzymał okolicznościową pieczątkę tegorocznej edycji Narodowego Czytania.