Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie

(…) jubileusze uświadamiają człowiekowi, jak czas szybko leci. Są przystankiem – zastanowieniem.
A. Mandat

Obchody 50-lecia
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie

            Co jakiś czas w historii szkoły przychodzą momenty, kiedy radosny dźwięk dzwonka i wszechobecny zgiełk codziennej pracy ustępują miejsca podniosłej ciszy, głębokiej refleksji i miłym wspomnieniom. Taki właśnie czas mamy w związku z 50-leciem budynku szkoły na Pułanku. Wprawdzie historia szkolnictwa w Tyczynie ma już ponad sześć wieków to jednak fakt oddania do użytku w 1973 roku nowoczesnego budynku wraz z zapleczem sportowym było wielkim i radosnym wydarzeniem w naszym mieście.  

           Aby jak najlepiej przygotować się do Jubileuszu opracowaliśmy harmonogram obchodów 50-lecia, który zawiera szereg inicjatyw, akcji i działań (m.in. stworzenie baneru rocznicowego, archiwum fotograficznego, fanpage’u, kapsuły czasu, wydanie albumu Nasza Szkoła 1973-2023, publikacje prasowe i internetowe, konkursy, przygotowanie finału obchodów, uroczysta gala – planowana na 1.12.2023 r.). Mamy nadzieję, że osoby, które czują się związane z naszą szkołą będą miały znakomity pretekst, aby spotkać się i wspólnie ożywić wzruszające wspomnienia z dzieciństwa, sprzed kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Serdecznie zachęcamy wszystkich absolwentów do zorganizowania spotkań klasowych/rocznikowych i powiadomienie nas o terminie, gdyż chcemy Państwu umożliwić zwiedzanie szkoły, przegląd kronik, albumów, zdjęć, obejrzenie filmów itp.