Apel do Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół SP Tyczyn!

Szanowni Państwo
Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele SP Tyczyn!

            Chcąc ubogacić zapis historii szkoły (w albumie, galerii zdjęć, elektronicznej kronice) bardzo prosimy o podzielenie się swoimi wspomnieniami, zdjęciami i nadsyłanie ich w wersji elektronicznej na adres mailowy: jubileuszsptyczyn@gmail.com lub doręczenie ich do sekretariatu szkoły na ul. Pułanek 4 (szczególnie mile widziane z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych). Wszystkie udostępnione dokumenty i fotografie zostaną zeskanowane i zwrócone (nienaruszone).

            Będziemy wdzięczni, jeśli zdjęcia będą przez Państwa opisane:

  • rok wykonania zdjęcia,
  • przestawione wydarzenie,
  • osoby znajdujące na zdjęciu.

Czekamy do 30 września 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych zapraszamy do współpracy.

Dyrektor szkoły
Zofia Międlar-Mruk