Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Nade wszystko szanujmy swą mowę ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą!”

F. K. Dmochowski

Od kilku lat w Polsce obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Skoro możemy się swobodnie wypowiadać w języku polskim, róbmy to dobrze, nie używajmy potocznych słów, skrótów zapożyczonych często
z języka angielskiego. Oczywiście szybciej jest powiedzieć OK, zamiast: dobrze czy doskonale, ale czy warto? Polski język jest trudny, ma dużo „sz”, „cz”, „ch”. Chrzęści, warczy i syczy, ale jest tak barwny i ciekawy, a co ważne, jest nasz! Kształtował się przez wieki i warto uszanować tę tradycję, za którą wiele dzieci
 i dorosłych walczyło w czasie zaborów i wojen. To nasz oryginalny język, dlatego nie zaśmiecajmy go wulgaryzmami, czy bezsensownymi neologizmami.

Język polski jest piękny i oryginalny? Szanujmy go. Niech każdy dzień będzie dniem języka ojczystego!

By uczcić to święto w naszej szkole został zorganizowany konkurs, w którym wzięły udział trzyosobowe drużyny z klas V-VIII. Miał on uświadomić uczniom to, jak ważne jest szanowanie ojczystej mowy
i pielęgnowanie jej poprawności. Drużyny musiały zmierzyć się  z poprawnościowymi zadaniami konkursowymi: poprawiali błędy językowe, wykazywali się wiedzą na temat znajomości związków frazeologicznych i zasad ortograficznych oraz sporządzali rzeczowe notatki
z wysłuchanego wykładu prof. J. Miodka.                  

Sumując wszystkie zdobyte punkty przez poszczególne drużyny mamy zwycięzców tegorocznych rozgrywek – MISTRZOWÓW POPRAWNEJ POLSZCZYZNY!

I miejsce –– klasa 8c

II miejsce- klasa 8b

III miejsce – klasa 5a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

D. Daź-Dolecka