Interaktywna Szopka Bożonarodzeniowa

Uczniowie klas VI biorący udział w warsztatach online dotyczących projektowania szopki, druku oraz programowania z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino zmontowali i udekorowali szopkę, która była prezentowana na holu szkoły podczas wigilijnych spotkań klasowych. Szopka poza założonym składem
i działaniem została dodatkowo wyposażona w mini robota kroczącego wykonanego w ramach ZWK, który to poprzez ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy załączał wszystkie ruchome elementy szopki.
Kolejny dodatek to robot pochłaniający „dary” sterowany czujnikiem podczerwieni i uruchamiany serwomechanizmem.
Trzeci element to czujnik ruchu z przekaźnikiem włączający kolędę z kartki świątecznej.

Wszystkie elementy z tworzywa zarówno szopka ja również miniroboty były drukowane
na drukarce 3D podczas zajęć ZWK.
Uczniowie, którzy chętnie zaangażowali się w ten projekt to:
Nikola Bukała, Maja Cybulska, Maja Szczypek z klasy VIc oraz Mateusz Wróbel z klasy VIb

Miejmy nadzieję, że może kiedyś będą projektować, budować, uruchamiać równie ciekawe projekty pracując w nowoczesnych Laboratoriach przyszłości.

Opiekun projektu Piotr Ocieczek