Uroczyste podsumowanie projektu „Pasja i nauka – poszerza horyzonty”

Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los…

TOMASZ SZCZEPANIK

Uroczyste podsumowanie projektu
„Pasja i nauka – poszerza horyzonty”

29 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Tyczynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów„Pasja i nauka – poszerza horyzonty”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Zofia Międlar-Mruk, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów.

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: wizytatorzy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Grażyna Tereszkiewicz, Iwona Flisiak i Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz, przewodnicząca NSZZ Solidarność Oświaty Bogusława Buda, przedstawiciele samorządu: burmistrz Tyczyna, Janusz Skotnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Fornal, sekretarz gminy Anna Fil oraz skarbnik gminy Barbara Matuła. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: ks. proboszcz dr Marian Czenczek, przewodniczący Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyna Jan Napora,dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Kustra, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Beata Mianowska,emerytowana księgowa gminy Krystyna Bogdan, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele: Elżbieta Baran, Ewa Sierżęga, Barbara Stempniowska, Zofia Domino, Anna Kowalczyk oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: Dorota Tarańska, Halina Drążek, Magdalena Kawa-Szpala i Elżbieta Rożek wraz z opiekunami i przedstawicielami samorządów uczniowskich. Nie mogło zabraknąć również rodziców naszych uczniów. W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący Rady Rodziców Janusz Rykowski, zastępca przewodniczącego Jadwiga Mendoń oraz rodzice uczestników programu.

Po powitaniu dyrektor Zofia Międlar-Mruk krótko podsumowała sam projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. W swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: „I have a dream too… – moim marzeniem jest, aby uczniowie naszej szkoły poznawali świat, inne kultury, rówieśników różnych nacji, aby stawali się otwarci, nie mieli barier językowych a przede wszystkim ograniczeń psychicznych i mentalnych.” Tak rozpoczęłam podsumowanie projektu „We create a better future together” – „Kreujemy razem lepszą przyszłość” rok temu, kiedy dzieliliśmy się wrażeniami po pobycie na Malcie. Okazuje się, że marzenia się spełniają! Nie raz a… dwa razy! Udało się nam i w tym roku! „Passion And Learning – Broadens Horizons” – „Pasja i nauka poszerza horyzonty!” to kolejny już projekt realizowany przez naszą szkołę ze środków unijnych z programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działanie 4.2 programy mobilności ponadnarodowej. Jego głównym celem było stworzenie warunków do możliwości empirycznego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w tym nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabywanie kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna uroczystości. Program zaprezentowany przez uczniów zabrał publiczność w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Łącząc rzeczowy komentarz prowadzących w języku polskim i angielskim oraz obraz ze śpiewem i tańcem uczestników prezentacji, przeniósł widzów do Hiszpanii, ukazując nie tylko cele i efekty projektowej mobilności uczniów, ale także piękno i niezwykłe bogactwo kulturowe kraju nad Morzem Śródziemnym. Wszyscy mogli zobaczyć szczegółową relację uczestników projektu z samego wyjazdu i posłuchać ich wrażeń na gorąco.

Spotkanie zakończył wernisaż fotografii z pobytu uczniów SP Tyczyn w Hiszpanii oraz degustacja hiszpańskich smakołyków.