Święto Patrona Szkoły

Patron – to nie jest wcale/Postać z lamusa wyjęta.
To jest twój honor, twe godło/I tak – Ojczyzna – rzecz święta.
Oto na szkolnym sztandarze/Srebrnymi nićmi wyszyta
Postać twojego patrona/Dobrym uśmiechem cię wita.

Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Grudniowy drugi poranek dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tyczynie rozpoczął się uczestnictwem w mszy św., później ze sztandarem na czele społeczność szkolna udała się do hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej, aby wziąć udział w akademii z okazji Dnia Patrona.

Postać Stanisława Staszica wydaje się odległa – o czasach, w których żył i działał, dzieci uczą się na lekcjach historii. Dlatego w scenariuszu uroczystego apelu została zaprezentowana postać nie tylko pomnikowa, ale i sylwetka żywego człowieka – o niezwykle szerokich zainteresowaniach. Uczniowie klasy VIa pod kierunkiem pani Bogumiły Dziepak wspaniale wystąpili, recytując, przedstawiając dorobek działalności politycznej i społecznej oraz opinie o patronie osób jemu współczesnych.

Prezentacja multimedialna oferowała uczestnikom wydarzenia portrety Stanisława Staszica, spis jego najważniejszych dzieł, fragmenty „Przestróg dla Polski” w aktorskim wykonaniu, dzieła malarskie eksponujące dokonania polityczne Patrona, współczesne upamiętnienia – szkoły i uczelnie noszące jego imię, pomniki, czy np. schemat tężni solankowej, bo i ten pomysł pochodził z genialnego umysłu Staszica. Tekstom i obrazom towarzyszył piękny śpiew w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją pani Diany Hałoń i dekoracja autorstwa pani  Renaty Rzepki.

Przedstawiciele klas otrzymali także Biuletyn Okolicznościowy do wykorzystania w dekoracji sal i na zajęciach wychowawczych.

Każdego dnia podejmujemy nie tylko nasze zadania dydaktyczne, ale także wysiłek wspierania rodziców w wychowaniu ich dzieci. Autorytety – jak Patron Stanisław Staszic – to wartość, którą trzeba pokazywać, kształtując postawy mądrych obywateli kraju.