Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku mija 104. lata od kiedy Polska po prawie półtora wieku krwawych walk i upokorzeń „wybiła się na niepodległość”. Aby uczcić ten jakże ważny w dziejach narodu moment, 10 listopada w naszej szkole miały miejsce obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice i cała społeczność uczniowska szkoły.

Główną część obchodów rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego oraz okolicznościowe przemówienie dyrektor szkoły. Po części oficjalnej rozpoczęła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów. Montaż słowno-muzyczny łączący historię ze współczesnością zabrał publiczność w niezwykłą podróż w czasie. Przypomniał okoliczności utraty przez Polskę niepodległości, przywołał najważniejsze zrywy niepodległościowe narodu polskiego, aż po pamiętne wydarzenia z listopada 1918 r., które po 123. latach przyniosły naszej ojczyźnie upragnioną wolność. Zaprezentowane przez uczniów scenki z wybranych dzieł literatury polskiej oraz słowa recytowanych przez młodzież wierszy przypomniały nie tylko trudną drogę Polski do odzyskania niepodległości, a także oddały hołd tym, którzy walcząc w obronie ojczyzny poświęcili to co najcenniejsze – życie. Całości występu dopełniły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego.