Zajęcia z Policjantami z Komendy Miejskiej w Rzeszowie

W dniach 11 i 12 października 2022r. w naszej szkole gościliśmy policjantów  z KMP w Rzeszowie
z Referatu ds. Nieletnich i Patologii, którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów od 5 do 8 klasy. Tematem przewodnim była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Głównym celem było przybliżenie znajomości zagadnień prawnych i uświadomienie uczniom, jak nie popaść
w konflikt z prawem.

Podczas zajęć uczniowie mogli poznać wiele aspektów  związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej osób nieletnich, zagrożeniach wynikających
z używania środków odurzających, czy podejmowaniu innych zachowań ryzykownych np. wagary, bójki, obrażanie innych osób. Poruszone zostały także tematy przemocy w szkole, zagrożeń związanych z sięganiem po alkohol i narkotyki, używania wyrobów tytoniowych.

Kolejnym elementem prelekcji było jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Zebranym przedstawiono zagrożenia, jakie mogą płynąć z nieograniczonego  i bezrefleksyjnego korzystania z sieci, portali społecznościowych i szeroko rozumianych urządzeń elektronicznych.

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli zadawać indywidualne pytania, które w większości dotyczyły, co grozi młodzieży za popełnianie określonych zachowań.

Mamy nadzieję, że przybliżenie niniejszych zagadnień przez pracowników KMP w Rzeszowie uchroni uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Bardzo dziękujemy Policjantom: Pani Magdalenie Żuk i Panu Tomaszowi Surowiakowi za przeprowadzenie zajęć wspierających rodziców i szkołę  w działaniach profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych wobec naszych uczniów.

Pedagog szkolny                                                                                                                                          Halina Krzysztofińska