Akcja DZIECI DZIECIOM przyniosła niebywałe efekty!

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków za zaangażowanie, za tak ofiarne postawy, za wielką empatię, za dzielenie się z innymi w potrzebie…
Dziękujemy uczniom, rodzicom, wszystkim, którzy  przyczynili się do tej akcji. Uruchamiają się w nas niebywale pokłady dobra. Sprawdzają się przysłowia: Każdy ma coś, co może dać innym. Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz i sobie.