Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.
Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły – takiej, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.  Jest to ogromne wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie  154 800,00 zł.   Do tej pory wydatkowaliśmy kwotę 126 223,98 czyli 81%.
Przyznane środki dały możliwość zakupu wielu nowoczesnych pomocy m.in. takich jak: drukarki 3D oraz laptopy , GeniBoty, wirtualne laboratorium przedmiotowe ClassVR, roboty Photon EDU, mikrofony, kamerę cyfrową, mikrokontrolery, stację lutowniczą, narzędzia do obróbki drewna i metalu, środki ochrony indywidualnej.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: geografii, przyrody, chemii, fizyki, matematyki, plastyki, muzyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć rozwijających czy  kół zainteresowań.  Jest to także kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.